حضور استاد اسماعیلی مربی تیم فوتسال منتخب کوهبنان در دوره تخصصی مربیگری سطح یک ایران که بعد از ۶سال درکرمان برگذار شد مدرس AFCو مربی تیم لیگ برتری گیتی پسند اصفهان و مربی تیم ملی دانشجویان ایران جناب اقای رضا صادقی باحضور رضا عبدالرشیدی مربی و پیشکسوت فوتبال صنعت مس کرمان دراین دوره حضور داشتند

حضور استاد اسماعیلی مربی تیم فوتسال منتخب کوهبنان در دوره تخصصی مربیگری سطح یک ایران که بعد از ۶سال درکرمان برگذار شد مدرس AFCو مربی تیم لیگ برتری گیتی پسند اصفهان و مربی تیم ملی دانشجویان ایران جناب اقای رضا صادقی باحضور رضا عبدالرشیدی مربی و پیشکسوت فوتبال صنعت مس کرمان دراین دوره حضور داشتند