اهدا:جوایز به بانوان ورزشکار، برگزیده سایت ورزش کوهبنان توسط مسئول امور ورزش بانوان سرکار خانم آدیش به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه (س) وروز زن 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان.  

اهدا:جوایز به بانوان ورزشکار، برگزیده سایت ورزش کوهبنان توسط مسئول امور ورزش بانوان سرکار خانم آدیش به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه (س) وروز زن 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان.