جلسه ی برنامه ریزی مسابقات والیبال بانوان جام کوثر امروز صبح باحضورسرپرستان تیمها در اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار و درادامه مصوب شد این بازیها بصورت دوحذفی از سه شنبه ۷بهمن ماه باحضور۱۰تیم دونفره بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارگردد.

جلسه ی برنامه ریزی مسابقات والیبال بانوان جام کوثر امروز صبح باحضورسرپرستان تیمها در اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار و درادامه مصوب شد این بازیها بصورت دوحذفی از سه شنبه ۷بهمن ماه باحضور۱۰تیم دونفره بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارگردد.

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان