جلسه ویدیو کنفرانس کارشناسان تربیت بدنی و سلامت شهرستان های استان کرمان با همراهی شورای معاونین ادارات و باحضور دکتر صبوری مشاور محترم معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش – شهرستان کوهبنان ۲۶شهریور ۹۹

جلسه ویدیو کنفرانس کارشناسان تربیت بدنی و سلامت شهرستان های استان کرمان با همراهی شورای معاونین ادارات و باحضور دکتر صبوری مشاور محترم معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش – شهرستان کوهبنان ۲۶شهریور ۹۹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان