جلسه هم اندیشی هیات والیبال شهرستان کوهبنان باحضور نائب رئیس هیات و مسئول کمیته داوران هیات والیبال استان در حوزه بانوان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

جلسه هم اندیشی هیات والیبال شهرستان کوهبنان

باحضور نائب رئیس هیات و مسئول کمیته داوران هیات والیبال استان در حوزه بانوان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان