جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مربیان تربیت بدنی شهرستان کوهبنان در راستای اجرای طرح کوچ در مدارس برگزار شد

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مربیان تربیت بدنی شهرستان کوهبنان در راستای اجرای طرح کوچ در مدارس برگزار شد

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان