?جلسه هماهنگی هیات جودو شهرستان کوهبنان جهت برنامه ریزی اجرای طرح استعداد یابی ورزش جودو درمحل دفتر هیات برگزار شد. این جلسه باحضورحسین قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان واعضای این هیئت برگزاروبرای حضور تیم ارزیاب واستعدادیاب استان جهت استعدادیابی ازبین دانش آموزان علاقه مندبه این رشته ورزشی در مدارس شهرستان کوهبنان تصمیم گیری شد. ?روابط […]

?جلسه هماهنگی هیات جودو شهرستان کوهبنان جهت برنامه ریزی اجرای طرح استعداد یابی ورزش جودو درمحل دفتر هیات برگزار شد.

این جلسه باحضورحسین قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان واعضای این هیئت برگزاروبرای حضور تیم ارزیاب واستعدادیاب استان جهت استعدادیابی ازبین دانش آموزان علاقه مندبه این رشته ورزشی در مدارس شهرستان کوهبنان تصمیم گیری شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان