جلسه هماهنگی برنامه های ورزشی اداره ورزش و جوانان با فرماندهی نیروی انتظامی با حضور روسای هیات های ورزشی مهرماه ۹۹ درستادفرماندهی تشکیل شد وبرنامه های هفته نیروی انتطامی وهفته تربیت بدنی برنامه ریزی شد

جلسه هماهنگی برنامه های ورزشی اداره ورزش و جوانان با فرماندهی نیروی انتظامی با حضور روسای هیات های ورزشی مهرماه ۹۹
درستادفرماندهی تشکیل شد وبرنامه های هفته نیروی انتطامی وهفته تربیت بدنی برنامه ریزی شد

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان