جلسه هماهنگی برنامه های هفته ی تربیت بدنی بانوان شهرستان کوهبنان با حضور ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان جناب آقای کارگر، مسئول امور ورزش بانوان سرکار خانم ادیش و سرکار خانم فتاحی نماینده بانوان در بخش طغرالجرد و نواب رئیس بانوان و تعدادی از مربیان در ساعت ۵عصر در محل اداره ورزش و […]

جلسه هماهنگی برنامه های هفته ی تربیت بدنی بانوان شهرستان کوهبنان با حضور ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان جناب آقای کارگر، مسئول امور ورزش بانوان سرکار خانم ادیش و سرکار خانم فتاحی نماینده بانوان در بخش طغرالجرد و نواب رئیس بانوان و تعدادی از مربیان در ساعت ۵عصر در محل اداره ورزش و جوانان برگزار شد. (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)