جلسه هماهنگی برنامه های اوقات فراغت بانوان بخش طغرالجرد و اجرای طرح ملی پارک گام (به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه (س) در دفتر امام جمعه بخش طغرالجرد باحضور مسئولین ورزش شهرستان وبخش برگزار گردید. 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸

جلسه هماهنگی برنامه های اوقات فراغت بانوان بخش طغرالجرد و اجرای طرح ملی پارک گام (به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه (س) در دفتر امام جمعه بخش طغرالجرد باحضور مسئولین ورزش شهرستان وبخش برگزار گردید. 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸