جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات والیبال بانوان جام رمضان روز دوشنبه ۹۷/۲/۳۱ باحضورسرپرستان تیم ها دبیرهیات والیبال وسرپرست اداره ورزش وجوانان ونائب رییس هیات والیبال دراداره ورزش وجوانان برگزارشدواین مسابقات از جمعه ۹۷/۲/۴ باحضورشش تیم دردوگروه الف وب در سالن ورزشی تختی برگزار می گردد

جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات والیبال بانوان جام رمضان روز دوشنبه ۹۷/۲/۳۱ باحضورسرپرستان تیم ها دبیرهیات والیبال وسرپرست اداره ورزش وجوانان ونائب رییس هیات والیبال دراداره ورزش وجوانان برگزارشدواین مسابقات از جمعه ۹۷/۲/۴ باحضورشش تیم دردوگروه الف وب در سالن ورزشی تختی برگزار می گردد