?جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان برگزار گردید. این جلسه با محوریت برنامه ریزی فعالیت های اوقات فراغت و با حضور مسئولین ، دبیران ، نواب روسای هیات های ورزشی و مربیان درمحل سالن کنفرانس آموزش و پرورش برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان برگزار گردید.

این جلسه با محوریت برنامه ریزی فعالیت های اوقات فراغت و با حضور مسئولین ، دبیران ، نواب روسای هیات های ورزشی و مربیان درمحل سالن کنفرانس آموزش و پرورش برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان