?جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با محوریت برنامه ریزی روز شهید و مسابقات نوروز ۹۸ برگزار شد این جلسه باحضور منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان و روسای هیئت های ورزشی در سالن کنفرانس اداره آموزش وپرورش برگزار گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با محوریت برنامه ریزی روز شهید و مسابقات نوروز ۹۸ برگزار شد

این جلسه باحضور منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان و روسای هیئت های ورزشی در سالن کنفرانس اداره آموزش وپرورش برگزار گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان