جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان در روز سه شنبه مورخه ۹۹/۷/۱۵ ساعت ۱۹ با حضور معاون فرماندار – ریاست اداره ورزش وجوانان – مسئول ورزش بانوان شهرستان ودیگر روسای هیأتهای ورزشی شهرستان جهت برنامه ریزی برنامه های هفته تربیت بدنی سال ۹۹ برگزار گردید .درجلسه ای که درروز سه شنبه مورخه.۹۹/۷/۱۵ درمحل اداره کل ورزش […]

جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان در روز سه شنبه مورخه ۹۹/۷/۱۵ ساعت ۱۹ با حضور معاون فرماندار – ریاست اداره ورزش وجوانان – مسئول ورزش بانوان شهرستان ودیگر روسای هیأتهای ورزشی شهرستان جهت برنامه ریزی برنامه های هفته تربیت بدنی سال ۹۹ برگزار گردید .درجلسه ای که درروز سه شنبه مورخه.۹۹/۷/۱۵ درمحل اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان برگزار شد از اقای منصورجعفری نژاد رییس هیات روستایی وبازیهای بومی ،محلی شهرستان کوهبنان بعنوان رتبه برتر استان کرمان تجلیل شد

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان