جلسه شورای ورزشی شهرستان کوهبنان با آقای پاریزی مدیرکل ورزش وجوانان      

جلسه شورای ورزشی شهرستان کوهبنان با آقای پاریزی مدیرکل ورزش وجوانان

 

 

 

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان