?جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی وبا محوریت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل فرمانداری برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی وبا محوریت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل فرمانداری برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان