جلسه ساماندهی امور جوانان موضوع مسابقات قرانی سومین جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان در سال ۹۴  با موضو ع مسابقات قرانی در محل فرمانداری شهرستان برگزار و تصمیمات خوبی پیرامون این مسابقات گرفته شد و مقرر شد مسابقات قران ویژه جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال دختر و پسر در رشته های قرائت و ترتیل […]

جلسه ساماندهی امور جوانان موضوع مسابقات قرانی

سومین جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان در سال ۹۴  با موضو ع مسابقات قرانی در محل فرمانداری شهرستان برگزار و تصمیمات خوبی پیرامون این مسابقات گرفته شد و مقرر شد مسابقات قران ویژه جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال دختر و پسر در رشته های قرائت و ترتیل مفاهیم و دلنوشته برگزار و نفرات برتر به استان معرفی شدند.

IMG_0029

IMG_0034 IMG_0037 IMG_0041 IMG_0042