جلسه برنامه ریزی کمیته های هیات ورزش همگانی شهرستان ،همچنین جلسه برنامه ریزی هفته دفاع مقدس باحضوررئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان ومسئول امورورزش بانوان امروزصبح دراداره ورزش وجوانان شهرستان برگزارگردید.

جلسه برنامه ریزی کمیته های هیات ورزش همگانی شهرستان ،همچنین جلسه برنامه ریزی هفته دفاع مقدس باحضوررئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان ومسئول امورورزش بانوان امروزصبح دراداره ورزش وجوانان شهرستان برگزارگردید.

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان