📌جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های دهه کرامت امور بانوان شهرستان در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰٫۳٫۱۸ در محل اداره ورزش وجوانان تشکیل گردید. 📌این جلسه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، مسئول امور ورزش بانوان، مسولین ورزشی و بانوان مربی برگزار شد. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان🌹

📌جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های دهه کرامت امور بانوان شهرستان در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰٫۳٫۱۸ در محل اداره ورزش وجوانان تشکیل گردید. 📌این جلسه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، مسئول امور ورزش بانوان، مسولین ورزشی و بانوان مربی برگزار شد. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان🌹

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان