?جلسه برنامه ریزی مسابقات والیبال روستاهای شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش این مسابقات از فردا شب وبا شرکت ۸ تیم از روستاهای شهرستان در سالن ورزشی تختی آغاز میگردد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?جلسه برنامه ریزی مسابقات والیبال روستاهای شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

این مسابقات از فردا شب وبا شرکت ۸ تیم از روستاهای شهرستان در سالن ورزشی تختی آغاز میگردد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان