در محل اداره ورزش و جوانان با حضور اعضا برگزار و آقای محمود حسین زاده به مدت ۲سال بعنوان مسئول انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان انتخاب گردید 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان 🌹

در محل اداره ورزش و جوانان با حضور اعضا برگزار و آقای محمود حسین زاده به مدت ۲سال بعنوان مسئول انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان انتخاب گردید 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان 🌹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان