🔰 جلسه امام جمعه با مسئول هیئت ورزش شهرستان کوهبنان آقای کارگر و نمایندگان بخش در محل دفتر امام جمعه؛ 🔸 حجت‌الاسلام نجم الدینی در این دیدار افزود : راه و روش پهلوانی را باید به جوان‌ها در ورزش آموخت، ورزش موجب نشاط و شادابی در وجود انسان می شود به همین جهت باید پیگیری […]

🔰 جلسه امام جمعه با مسئول هیئت ورزش شهرستان کوهبنان آقای کارگر و نمایندگان بخش در محل دفتر امام جمعه؛
🔸 حجت‌الاسلام نجم الدینی در این دیدار افزود : راه و روش پهلوانی را باید به جوان‌ها در ورزش آموخت، ورزش موجب نشاط و شادابی در وجود انسان می شود به همین جهت باید پیگیری ها نسبت به ورزش در بخش طغرالجرد انجام و برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.