جشن پیوند اسمانی به مناسبت هفته ازدواج به مناسبت هفته ازدواج جشن پیوند اسمانی با حضور هنرمندان بومی در محل خانه خانقاه واقع در پارک برهان الدین به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) برگزار گردید.

جشن پیوند اسمانی به مناسبت هفته ازدواج

به مناسبت هفته ازدواج جشن پیوند اسمانی با حضور هنرمندان بومی در محل خانه خانقاه واقع در پارک برهان الدین به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) برگزار گردید.