جشن روز جوان همراه با جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به همت موسسه یادداشتی برای فردا و هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در محل خانه بوم گردی دهستان جور برگزار شد ، دراین مراسم ضمن اجرای موسیقی سنتی و پاپ ، اجرای سرود نوجوانان ، مسابقات و… از تعدادی […]

جشن روز جوان همراه با جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به همت موسسه یادداشتی برای فردا و هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در محل خانه بوم گردی دهستان جور برگزار شد ، دراین مراسم ضمن اجرای موسیقی سنتی و پاپ ، اجرای سرود نوجوانان ، مسابقات و… از تعدادی از جوانان تجلیل شد . 🌹 روابط عمومی موسسه یادداشتی برای فردا🌹 🌹 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان🌹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان