?جشن بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) وهفته زن برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?جشن بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان
به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) وهفته زن برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان