جشنواره ی بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به همت هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان در دهستان جور برگزار گردید و در پایان از ورزشکاران برتر تجلیل شد.

جشنواره ی بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به همت هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان در دهستان جور برگزار گردید و در پایان از ورزشکاران برتر تجلیل شد.

CIMG0878 IMG_2582 IMG_2615 IMG_2623 IMG_3243