جشنواره نوروزی روستایی همراه با اجرای مسابقات سنتی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در روستای طغرالجرد بخش کیانشهر شهرستان کوهبنان برگزار شد. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐

جشنواره نوروزی روستایی همراه با اجرای مسابقات سنتی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در روستای طغرالجرد بخش کیانشهر شهرستان کوهبنان برگزار شد. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐