جشنواره نشاط و تندرستی ویژه بانوان روستایی به مناسبت ایام ا… دهه فجر در روستای سلمان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان همراه با برگزاری مسابقات مفرح ورزشی در ۶ رشته دوز ،دارت،پرتاب حلقه ،هفت سنگ مهارتی ،هدف زدن سرویس بدمینتون وطناب کشی برگزار شد.در مسابقات دوز :سرکارخانم نازنین فتاحی -سرکارخانم مریم عسکرپوروسرکارخانم فاطمه بهبودی ودرمسابقات هفت […]

جشنواره نشاط و تندرستی ویژه بانوان روستایی به مناسبت ایام ا… دهه فجر در روستای سلمان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان همراه با برگزاری مسابقات مفرح ورزشی در ۶ رشته دوز ،دارت،پرتاب حلقه ،هفت سنگ مهارتی ،هدف زدن سرویس بدمینتون وطناب کشی برگزار شد.در مسابقات دوز :سرکارخانم نازنین فتاحی -سرکارخانم مریم عسکرپوروسرکارخانم فاطمه بهبودی ودرمسابقات هفت سنگ مهارتی :سرکارخانم شیرین زارع منصوری ،سرکارخانم فاطمه رشیدی ،سرکارخانم فاطمه ایزدی ودر مسابقات دارت: سرکارخانم فاطیما محسن بیگی ،سرکارخانم فاطمه ایزدی،وسرکارخانم نرگس فراحی در مسابقات پرتاب حلقه :سرکارخانم رویا مظفرپور،سرکارخانم نجمه رضایی ،سرکارخانم نازنین ارچنگی ،درمسابقات سرویس هدفمند بدمینتون :سرکارخانم زهراامیری سرکارخانم سیماحاتمی جزو نفرات برتر شدند .درمسابقات طناب کشی هم تیم (ج) جزو تیم برتر مسابقات شد.درپایان از نفرات برتر وتیم برتر تجلیل شد . ☑️ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان