به همت هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان…

جشنواره موسیقی و بازی های بومی محلی روستای خانمکان در اولین روز از سال جدید

به همت هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان جشنواره ی بازی های بومی محلی در رشته های دال پلان ، دارت ، هوبازی ویژه بانوان و رشته های  طناب کشی ، مچ اندازی ، دو صحرا نوردی نوجوانان ، دو صحرا نوردی جوانان و کشیدن ماشین با طناب ویژه اقایان برگزار گردید و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.