به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان….