جشنواره فرهنگی ورزشی روز طبیعت همراه با برگزاری مسابقات بومی محلی و همگانی ، اجرای موسیقی سنتی و… به مناسبت روز طبیعت درمحل پارک خواجه خضر شهرستان کوهبنان برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

جشنواره فرهنگی ورزشی روز طبیعت همراه با برگزاری مسابقات بومی محلی و همگانی ، اجرای موسیقی سنتی و… به مناسبت روز طبیعت درمحل پارک خواجه خضر شهرستان کوهبنان برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد.