جشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستای خانمکان بخش طغرالجرد گرامیداشت هفته تربیت بدنی در رشته های دال پلان، هفت سنگ ،پرتاب حلقه و… برگزار گردید وبه نفرات برتر از طرف هیات روستایی ورزشی شهرستان هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.

جشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستای خانمکان بخش طغرالجرد گرامیداشت هفته تربیت بدنی در رشته های دال پلان، هفت سنگ ،پرتاب حلقه و… برگزار گردید وبه نفرات برتر از طرف هیات روستایی ورزشی شهرستان هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.