این جشنواره باهمکاری هیئت ورزش های همگانی و هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در دهستان جور شهرستان کوهبنان با برنامه های متنوع(نمایشگاه دست آوردهای مادران روستایی ،جشنواره غذای بومی محلی، مسابقات بومی محلی، آیین های سنتی و تجلیل از مادران )برگزار شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

این جشنواره باهمکاری هیئت ورزش های همگانی و هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در دهستان جور شهرستان کوهبنان با برنامه های متنوع(نمایشگاه دست آوردهای مادران روستایی ،جشنواره غذای بومی محلی، مسابقات بومی محلی، آیین های سنتی و تجلیل از مادران )برگزار شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان