جشنواره دورهمی نوروزی همراه با برنامه های فرهنگی و ورزشی شامل ( چوب بازی ، موسیقی سنتی، مسابقات بومی محلی، غرفه تولیدات روستا ، پخت آش سنتی، مسابقات فرهنگی و…) به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در روستای آسفیچ برگزار گردید. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐

جشنواره دورهمی نوروزی همراه با برنامه های فرهنگی و ورزشی شامل ( چوب بازی ، موسیقی سنتی، مسابقات بومی محلی، غرفه تولیدات روستا ، پخت آش سنتی، مسابقات فرهنگی و…) به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در روستای آسفیچ برگزار گردید. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐