جشنواره تجلیل از دانش آموزان برتر ورزشی و سفیران سلامت مدارس شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت این جشنواره در امام زاده بی بی عصمت برگزار واز ۲۳۰دانش آموز که در مسابقات بین مدارس به صورت تیمی وانفرادی شرکت کرده بودندو وحائز رتبه شده بودند تجلیل گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

جشنواره تجلیل از دانش آموزان برتر ورزشی و سفیران سلامت مدارس شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت

این جشنواره در امام زاده بی بی عصمت برگزار واز ۲۳۰دانش آموز که در مسابقات بین مدارس به صورت تیمی وانفرادی شرکت کرده بودندو وحائز رتبه شده بودند تجلیل گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : امید مجیدی
  • منبع خبر : هیات همگانی