به همت دهیاری روستای کهن و هماهنگی هیئت های  ورزش روستایی  و بازی های بومی محلی  شهرستان کوهبنان  جشنواره بازی های بومی محلی در رشته های گو بازی ، چوب پل بازی و طناب کشی  در روستای کهن برگزار شد و در پایان از میهمانان  و شرکت کننده گان  با آش سنتی پذیرایی شد و […]

به همت دهیاری روستای کهن و هماهنگی هیئت های  ورزش روستایی  و بازی های بومی محلی  شهرستان کوهبنان  جشنواره بازی های بومی محلی در رشته های گو بازی ، چوب پل بازی و طناب کشی  در روستای کهن برگزار شد و در پایان از میهمانان  و شرکت کننده گان  با آش سنتی پذیرایی شد و به نفرات برتر نیز جوایزی  اهداء شد .DSC05655 DSC05661 DSC05667 DSC05676 DSC05681 DSC05699 DSC05706 DSC05710 DSC05714 DSC05717