?جشنواره بازی های بومی ومحلی روستا به روستای شهرستان کوهبنان در روستای گردشگری کهن برگزارشد. این جشنواره در نهمین روزبا اجرای مسابقات بومی محلی وموسیقی سنتی برگزارودر پایان با پخت آش محلی از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل آمد. مسابقات این جشنواره در رشته های ✔️دوز بازی ✔️طناب کشی ✔️گوبازی ✔️بازی های محلی کهن ویژه آقایان […]

?جشنواره بازی های بومی ومحلی روستا به روستای شهرستان کوهبنان در روستای گردشگری کهن برگزارشد.

این جشنواره در نهمین روزبا اجرای مسابقات بومی محلی وموسیقی سنتی برگزارودر پایان با پخت آش محلی از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل آمد.

مسابقات این جشنواره در رشته های

✔️دوز بازی
✔️طناب کشی
✔️گوبازی
✔️بازی های محلی کهن ویژه آقایان

و
✔️پرتاب حلقه
✔️دارت
وبازی های بومی محلی
در بخش بانوان برگزار واز نفرات برتر هر رشته تجلیل شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان