جشنواره بازی های بومی محلی و ورزش های همگانی شهرستان کوهبنان همراه با جنگ شادی و موسیقی سنتی به مناسبت دهه امامت و ولایت در روستای سبتک بخش طغرالجرد برگزار شد. ☑️ هیات ورزش های همگانی ☑️هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی ☑️سمن یادداشتی برای فردا ☑️اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

جشنواره بازی های بومی محلی و ورزش های همگانی شهرستان کوهبنان همراه با جنگ شادی و موسیقی سنتی به مناسبت دهه امامت و ولایت در روستای سبتک بخش طغرالجرد برگزار شد. ☑️ هیات ورزش های همگانی ☑️هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی ☑️سمن یادداشتی برای فردا ☑️اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان