جشنواره بازی های بومی محلی همراه با پخت نان محلی ، غذای سنتی ، برش رشته ، نمایشگاه وسایل و تجهیزات روستایی ، نمایشگاه خانه روستایی درمحل بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان، به همت نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد وهمکاری هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی با حضور مسئولین شهرستان افتتاح وبا اجرای موسیقی […]

جشنواره بازی های بومی محلی همراه با پخت نان محلی ، غذای سنتی ، برش رشته ، نمایشگاه وسایل و تجهیزات روستایی ، نمایشگاه خانه روستایی درمحل بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان، به همت نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد وهمکاری هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی با حضور مسئولین شهرستان افتتاح وبا اجرای موسیقی سنتی وبازی های بومی محلی برگزار واز نفرات برتر تجلیل شد.

  • نویسنده : امید مجیدی
  • منبع خبر : ورزش کوهبنان