جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان همراه با موسیقی سنتی ومعرفی بازی های محلی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ درمحل روستای گردشگری درگسک برگزار گردید. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان همراه با موسیقی سنتی ومعرفی بازی های محلی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ درمحل روستای گردشگری درگسک برگزار گردید. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐