جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز روستا و هفته سالمند ویژه پدربزرگ ها ومادربزرگ های بالای ۵۰ سال روستای خانمکان برگزار گردید و درپایان از سالمندان ( جوانان دیروز ) تجلیل شد . ⬅️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز روستا و هفته سالمند ویژه پدربزرگ ها ومادربزرگ های بالای ۵۰ سال روستای خانمکان برگزار گردید و درپایان از سالمندان ( جوانان دیروز ) تجلیل شد . ⬅️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان