جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی ، اجرای موسیقی محلی ، معرفی بازی های سنتی روستا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ در روستای گردشگری درگسک برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. 🌹 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان🌹

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی ، اجرای موسیقی محلی ، معرفی بازی های سنتی روستا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ در روستای گردشگری درگسک برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. 🌹 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان🌹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان