?جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در روستای رشک سفلی همراه با پخت آش وموسیقی سنتی برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در روستای رشک سفلی همراه با پخت آش وموسیقی سنتی برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان