?جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان همراه با اجرای موسیقی سنتی در هشتمین روز سال در روستای ده خواجه برگزار شد. این جشنواره در بخش آقایان با برگزاری مسابقات ✔️دوز ✔️طناب کشی ودر بخش بانوان بامسابقات ✔️ دوز ✔️سنگ شیشو ✔️دارت ✔️پرتاب حلقه ✔️ طناب کشی همراه بودودرپایان از نفرات برتر تجلیل گردید. ?ادامه […]

?جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان همراه با اجرای موسیقی سنتی در هشتمین روز سال در روستای ده خواجه برگزار شد.

این جشنواره در بخش آقایان
با برگزاری مسابقات

✔️دوز
✔️طناب کشی

ودر بخش بانوان بامسابقات

✔️ دوز
✔️سنگ شیشو
✔️دارت
✔️پرتاب حلقه
✔️ طناب کشی
همراه بودودرپایان از نفرات برتر تجلیل گردید.

?ادامه این جشنواره و مسابقات فردا در روستای کهن شهرستان کوهبنان برگزار میگردد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان