♦️جشنواره ایروبیک پارک بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وباهدف آموزش و شناخت ایروبیک بانوان و ایجاد نشاط اجتماعی در محل پارک بانوی مهر برگزار شد ودر پایان از شرکت کنندگان تجلیل گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

♦️جشنواره ایروبیک پارک بانوان شهرستان کوهبنان
به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وباهدف آموزش و شناخت ایروبیک بانوان و ایجاد نشاط اجتماعی در محل پارک بانوی مهر برگزار شد ودر پایان از شرکت کنندگان تجلیل گردید.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان