جدول برنامه های کمیته ورزش وجوانان ستاددهه مبارک فجر شهرستان کوهبنان(بهمن ماه ۹۳) ردیف شرح فعالیت تاریخ برگزاری مکان برگزاری زمان برگزاری مسئول برگزاری ۱- مسابقات قرآنی جوانان ۶/۱۱/۹۳ کانون فرهنگی نرجس ۱۵ عصر اداره ورزش وجوانان ۲- تشکیل ستاد امور جوانان ۸/۱۱/۹۳ سالن فرمانداری ۱۰ صبح اداره ورزش وجوانان ۳- همایش پیاده روی همگانی […]

جدول برنامه های کمیته ورزش وجوانان ستاددهه مبارک فجر شهرستان کوهبنان(بهمن ماه ۹۳)

ردیف

شرح فعالیت

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

زمان برگزاری

مسئول برگزاری

۱-

مسابقات قرآنی جوانان

۶/۱۱/۹۳

کانون فرهنگی نرجس

۱۵ عصر

اداره ورزش وجوانان

۲-

تشکیل ستاد امور جوانان

۸/۱۱/۹۳

سالن فرمانداری

۱۰ صبح

اداره ورزش وجوانان

۳-

همایش پیاده روی همگانی

۱۲/۱۱/۹۳

شهدای گمنام

۶:۳۰ صبح

هیأت کوهنوردی

۴-

ورزش صبحگاهی همگانی

۱۲/۱۱/۹۳

پارک برهان الدین

۷ صبح

هیأت ورزشهای همگانی

۵-

جشنواره فرهنگی ورزشی عفاف

۱۳/۱۱/۹۳

خوابگاه فجر

۷ شب

امور ورزش بانوان

۶-

همایش سبک زندگی ویژه اولیاء با حضور دکتر طهماسبی

۱۴/۱۱/۹۳

سالن آموزش وپرورش

۱۴عصر

اداره ورزش وجوانان

۷-

همایش ازدواج ویژه جوانان با حضور دکتر طهماسبی

۱۱۴/۱۱/۹۳

سالن آموزش وپرورش

۱۵:۳۰عصر

اداره ورزش وجوانان

۸-

مسابقات فوتسال نوجوانان

دهه فجر

سالن ورزشی رهبری

۱۵:۳۰ عصر

هیأت فوتبال

۹-

مسابقات والیبال آزاد

دهه فجر

سالن ورزشی تختی

۱۶ عصر

هیأت والیبال

۱۰-

مسابقات والیبال بانوان

دهه فجر

سالن ورزشی ۲۲ بهمن

۱۶ عصر

هیأ ت والیبال-ورزش بانوان

۱۱-

مسابقات تنیس روی میز کارمندان

۱۶/۱۱/۹۳

سالن ورزشی امام علی(ع)

۸:۳۰ صبح

هیأت تنیس روی میز

۱۲-

همایش دوچرخه سواری

۱۶/۱۱/۹۳

اداره ورزش وجوانان

۱۴:۳۰ عصر

هیأت دوچرخه سواری

۱۳-

غبارروبی قبورشهداء

۱۶/۱۱/۹۳

گلزارشهداء

۱۵ عصر

اداره ورزش وجوانان

۱۴-

مسابقه پرواز بادبادکها باشعارمن عاشق محمد (ص) هستم

۱۶/۱۱/۹۳

بلندی امامزاده بی بی عصمت

۱۰ صبح

هیأت ورزش همگانی -ورزش بانوان

۱۵-

نشست جوانان با نماینده مجلس

دهه فجر

سالن کنفرانس فرمانداری

متعاقبااعلام میگردد

هیأت دوومیدانی

۱۶-

جشنواره بازیهای بومی محلی

۱۹/۱۱/۹۳

دهستان جور – خرمدشت

۹ صبح

هیأت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی

۱۷-

مسابقات طنابکشی دختران

۲۰/۱۱/۹۳

سالن ورزشی تختی

۱۵ عصر

هیأت انجمنهای ورزشی

۱۸-

مسابقه دوصحرانوردی (آقایان)

۲۲/۱۱/۹۳

میدان انقلاب

۹ صبح

هیأت دوومیدانی

۱۹-

شرکت ورزشکاران در راهپیمایی۲۲ بهمن

۲۲/۱۱/۹۳

میدان شهداء

۱۰ صبح

هیأت دوومیدانی

۲۰-

جشنواره تجلیل از ورزشکاران برتر

۲۳/۱۱/۹۳

سالن کتابخانه کودک

۱۵ عصر

اداره ورزش وجوانان

اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان – بهمن ماه ۹۳