محمود محمودی نیا مدیرکل ورزش وجوانان استان درسفر به شهرستان کوهبنان درجمع مسئولین ادارات ، مربیان ورزش ومسئولین هیات های ورزشی گفت: آموزش رشته های ورزشی مختلف نباید تک بعدی باشد بلکه مربی باید دربحث تهذیب نیز کار کند وبه ورزشکار خود اخلاق ورزشی ودینداری را نیز بیاموزد ، وی درادامه اینچنین تصریح کرد ، […]

محمود محمودی نیا مدیرکل ورزش وجوانان استان درسفر به شهرستان کوهبنان درجمع مسئولین ادارات ، مربیان ورزش ومسئولین هیات های ورزشی گفت:

آموزش رشته های ورزشی مختلف نباید تک بعدی باشد بلکه مربی باید دربحث تهذیب نیز کار کند وبه ورزشکار خود اخلاق ورزشی ودینداری را نیز بیاموزد ، وی درادامه اینچنین تصریح کرد ، کلمه مربی ازرب گرفته شده واین خود باعث می شود نقش مربی حساس تر ووظیفه آن را خطیر ترکند ، مربیان ما باید به ورزشکاران خود احترام به قوانین ، احترام به افراد و… را بیاموزند ومهارت های زندگی را درکنار آموزش رشته های مختلف ورزشی یاد گرفته وبرای زندگی آینده آماده شود .

محمودی نیا به شخصیت جهان پهلوان تختی اشاره نموده وگفت : تختی چرا دراذهان عموی ماندگار شد ، ماندگار شدن او فقط به خاطر کسب مدال های رنگارنگ نبود زیرا افرادی بودند که بیشتر ازتختی مدال کسب کردند اما اسمی ازآنها درمیان نیست وفراموش شده اند ، تختی بدلیل افتادگی ، جوانمردی ، دینداری وکمک به ضعفا ویتیمان ماندگار ماند .

وی همچنین داشتن اعتماد به نفس وصلابت با نقش تهذیبی وفنی درجوانان را ازوظایف مربیان درامرآموزش دانسته ودرادامه گفت :

ورزش استان طرح مثلث توسعه ی ورزش دراستان را اماده کرده که به زودی با هماهنگی شهرستانها انجام می گردد که در این طرح جایگاه هرشهرستان نسبت به داشته های ان و نیاز هایش مشخص است.

درپایان جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گفت: سال ۹۴ سال اموزش در ورزش شهرستان خواهد بود و با توکل بر خدا ، حمایت مسئولین استانی و شهرستانی و همت مسئولین هیئت های شهرستان دوره های مربیگیری ،داوری و توجیهی در رشته های مورد نیاز شهرستان را خواهیم داشت وی هم چنین گفت:بنا به گفته ی مدیر کل محترم همه ی ما دوست داریم جوانان را سرزنده و با اعتماد به نفس بالا ببینیم و جوانی که عزت نفس داشته باشد در برابر اسیب های اجتماعی ایمن می گردد.IMG_0433IMG_0453IMG_0409IMG_0323