جهت ثبت نام انلاین مسابقه تپش ۲ همین الان اقدام کنید و برنده جدول جوایز برندگان جام: تیم اول ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال تیم دوم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تیم سوم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال لینک ثبت نام :جهت ادامه روی لینک زیر کلیک کنید https://panel.varzeshkouhbanan.ir/tapesh/

جهت ثبت نام انلاین مسابقه تپش ۲ همین الان اقدام کنید

و برنده

جدول جوایز برندگان جام:

تیم اول ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال

تیم دوم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تیم سوم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

لینک ثبت نام :جهت ادامه روی لینک زیر کلیک کنید

https://panel.varzeshkouhbanan.ir/tapesh/