تیم والیبال جانبازان شهرستان کوهبنان در دیداری دوستانه به مصاف تیم نیروی مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان رفت وبا نتیجه ۳بر۲ مغلوب تیم نیروی مقاومت بسیج گردید این مسابقه بمناسبت حماسه ۹دی و در سالن ورزشی ۹دی برگزار شد🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان 🌹

تیم والیبال جانبازان شهرستان کوهبنان در دیداری دوستانه به مصاف تیم نیروی مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان رفت وبا نتیجه ۳بر۲ مغلوب تیم نیروی مقاومت بسیج گردید این مسابقه بمناسبت حماسه ۹دی و در سالن ورزشی ۹دی برگزار شد🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان 🌹