تیم فوتسال جهان اسبرت شهرستان کوهبنان در دیداری دوستانه ثیم فوتسال سردار رشیدی بخش طغرالجرد را با نتیجه ۸بر۷ شکست داد این دیدار در سالن ورزشی رهبری کوهبنان و با قضاوت آقایان محمود حسین زاده و علیرضا جدیدی صورت گرفت ⚽روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ⚽

تیم فوتسال جهان اسبرت شهرستان کوهبنان در دیداری دوستانه ثیم فوتسال سردار رشیدی بخش طغرالجرد را با نتیجه ۸بر۷ شکست داد این دیدار در سالن ورزشی رهبری کوهبنان و با قضاوت آقایان محمود حسین زاده و علیرضا جدیدی صورت گرفت ⚽روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ⚽